Czy wielojęzyczność opóźnia rozwój mowy? Specjalisto, nie powielaj mitów!

„Dzieci dwujęzyczne później zaczynają mówić” – ile razy to słyszałeś_aś? W jak wielu miejscach zdarzyło Ci się to przeczytać? To dość powszechny mit – także wśród specjalistów. A przecież nasz autorytet nie powinien dawać przyzwolenia na szerzenie tez już dawno obalonych przez naukę. To na nas spoczywa odpowiedzialność za edukację społeczeństwa, a przede wszystkim za udzielenie adekwatnej pomocy wielojęzycznym dzieciom, które doświadczają trudności w rozwoju Czytaj dalej…